Metal ve Mİneral Tİcaret lİderİ
ürünlerİmİzHİzmetlerİmİz

DeĞerlİ Hammadde tedarİk Lİderİ

Hizmetlerimiz

Genel olarak hizmetlerimiz; fiziki metal, mineral ve benzeri hammaddelerin alım ve satımını kapsamakla birlikte bu hizmetlerin tedarik yönetiminden dağıtımına, finansmanından yatırım ilişkilerine kadar geniş bir alana uzanmaktadır. Önceliğimiz müşteri ve iş ortaklarımızın; özellikle metal ve metal türleri, mineral, farklı oksit karışım ve cevher gibi hammadde ihtiyaçlarını; bu ürünlerin pazarlama ve lojistik faaliyetlerini de kapsayacak şekilde karşılamaktır.

Dünya genelindeki üreticiler ve madenciler tarafından güvenilen tedarik ağımız ve pazarlama yetkinliğimizle endüstrinin ihtiyaçlarına yenilikçi şekillerde yanıt veriyoruz. Müşterilerimiz ve aracılarımıza metalleri ve hammaddeleri, dağıtım kanallarımızdaki yetkinliğimizi ajans odaklı bir yaklaşımla kullanarak üst düzey bir hizmet deneyimi yaşatmaya odaklanıyoruz. İş ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda farklı bölgelerden kaynak temin ediyor ve bu ürünlerin dağıtımını uygun maliyetli çözümlerle gerçekleştiriyoruz.

 

Lojistik hizmetimiz, farklı alanlarda ve endüstriyel süreçlerde kullanılan materyalleri en hızlı şekilde ve uygun maliyetli yollarla taşımak için en öncelikli uğraşlarımızdan biri. Bu bağlamda, müşterilerimizin ihtiyacı olan materyallerin onlara ulaştırılması için üst düzey bir çaba sarf ediyor ve süreci hassasiyetle yönetiyoruz.

 

Finansman ve yatırım hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin çalışma sermayesi, ödeme şartları, sermaye yönetimi ve lojistik giderlerini minimize etme gibi konularda daha ileri düzey bir hizmet vaat ediyoruz. Bahsi geçen bu hizmetlerimiz doğrultusunda iş ortakları ve müşterilerimizin finansal hassasiyetlerine sağduyu ile yaklaşıyor, kar odaklı ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Tedarik sürecini, maliyet düşürücü yaklaşımlarla yumuşatarak müşterilerimize finansal açıdan oldukça etkili bir hizmet deneyimi yaşatıyoruz.

Dİnamİk, Yetkİn, Profesyonel

FerroEX değerlİ metal ve mİnerallerİ her bİr müşterİsİne memnunİyetle ulaştırır.
FerroEX Madencİlİk olarak

  • İstenen ülkeye,

 

  • Gereklİ standartta (uluslararası rafİnerİ sertİfİkalı)

 

  • Güvenlİ naklİye fİrmalarıyla sİgortalı olarak

 

  • Kapıdan kapıya teslİm şeklİnde

 

  • üretİMİNİ yaptıĞımız demİr ve kurşun madenlerİnİn yurtİçİ – yurtdışına satışını, manganez, krom, çİnko, bakır madenlerİnİn tİcaretİnİ, florit ve kömür cevherlerİnİn İthalatını ve yurtİçİne satışını gerçekleştİrİyoruz.

Değerlİ Metal ve Mİnerel Lİderİ FerroEX

ÜRÜNLERİMİZ

Ferroex ürünleri; çelik fabrikaları, kimyasallar ve süper alaşımlardan, elektronik, mühendislik, havacılık, enerji, inşaat, otomotiv, katalizörler ve mücevherlere kadar geniş kullanım alanına sahiptir. Bizim imzamızı taşıyan her bir değerli metal ve mineral, kalitesi ile kendinden söz ettirir.

Cevher ve Konsantreler

Uluslararası metalürji endüstrisine bir Ferroex yeter. Devamı..

Ferro Alasimlari

Ferro alasımlar demir üretiminde hayati önem taşır. Devamı,,

Mİneral Kumlar

Ferroex bizzat üretim yaptıgı kaliteli mineralleri gururla sunar. Devamı..

Metaller ve Oksİtler

Ferroex metal ve oksit ihracatinda önde gelir. Devamı..